πρόπτωση μήτρας

Οκτώβριος 2014

Ιούνιος 2013

Λαπαροσκοπική ανάρτηση της μήτρας

By |Categories: Uncategorized, γυναικολογία, λαπαροσκόπηση, πρόπτωση μήτρας|Tags: , , |

Η λαπαροσκοπική ανάρτηση της μήτρας (υστεροπηξία) απευθύνεται στις γυναίκες με πρόπτωση μήτρας που επιθυμούν να διατηρήσουν γονιμότητα και σεξουαλική ζωή.