Γιατί ήρθε η περίοδος νωρίτερα;

By |Categories: γυναικολογία|Tags: , , , |

Οι κύριες αιτίες του γιατί ήρθε η περίοδος νωρίτερα, διερεύνηση και τρόποι αντιμετώπισης.