Μαστός και Προληπτικός έλεγχος.

Για το παρακάτω άρθρο ζήτησα τη συμβολή της ακτινολόγου-εξειδικευμένης στην ακτινοδιαγνωστική μαστού κ. Κατερίνας Βακάλη-Κελέκη.

Περίπου μία γυναίκα στις 10 θα έχει κάποιο πρόβλημα με το μαστό της κατά τη διάρκεια της ζωής της. Ο προληπτικός έλεγχος έχει σημαντικότατη θέση στην αντιμετώπιση της παθολογίας του μαστού.

ΜΑΣΤΟΣ: ΠΡΟΛΗΨΗ το Α και το Ω.

Γιατί η έγκυρη διάγνωση είναι ισοδύναμη με πλήρη Ίαση.

Ο προληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει :

Την Μαστογραφία (screening test).

  • Κάθε χρόνο από την ηλικία των 40 ετών
  • Από τα 35 σε γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό
  • 35-40 μια μαστογραφία αναφοράς (για να χαρακτηρίσουμε το μαστό (την πυκνότητά του) και το πλάνο πρόληψης)

Ψηφιακή μαστογραφία: Με τα σύγχρονα μηχανήματα η ακτινοβολία που παίρνει ο μαστός είναι ελάχιστη και ίση με την ακτινοβολία έκθεσης στο περιβάλλον σε 3 μήνες.

Το Υπερηχογράφημα μαστού

Η πιο σημαντική συμπληρωματική εξέταση σε γυναίκες άνω των 35.

Εξέταση εκλογής σε γυναίκες κάτω των 35 , καθώς και σε γυναίκες συμπτωματικές.

Η πραγματοποίηση των παραπάνω εξετάσεων (μαστογραφία και υπερηχογράφημα) μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε μέρα του κύκλου.

ΜRI (Μαγνητική τομογραφία Μαστών)

Μια μέθοδος που έχει πολύ συγκεκριμένη εφαρμογή. Έρχεται να αναδείξει τη δυναμική του μαστού, την πολυεστιακότητα και πολυκεντρικότητα (σταδιοποίηση).

Η μαγνητική τομογραφία μαστών είναι η μέθοδος εκλογής για τον έλεγχο των προθεμάτων (πλαστική χειρουργική – προσθετική μαστού).

Η μόνη μέθοδος που πρέπει να γίνεται στην 7-12 μέρα του κύκλου (όταν υπάρχει).

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι λόγω της υποκειμενικότητας της γνωμάτευσης των παραπάνω εξετάσεων, η διεθνής κοινότητα της ακτινοδιαγνωστικής μαστού, έχει εδραιώσει συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας. Τα κριτήρια αυτά οδηγούν στην κατάταξη BIRADS 1-5.

birads greek
(πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση)

Βreast
Ιmaging
Reporting
And
Data
System

Για αντικειμενική διαχείριση των βλαβών του μαστού, επιβλήθηκε η καθιέρωση ενός συστήματος κατάταξης των βλαβών αυτού σε κατηγορίες, η κάθε μία από τις οποίες να εκφράζει την πιθανότητα κακοήθειας και να δίνει οδηγίες για τη διαχείρισή της.

Εννέα στις δέκα γυναίκες επιβιώνουν από τον καρκίνο του μαστού χάρη στην έγκαιρη διάγνωση !

Παρεμβατικές μέθοδοι.

Εκτός από τις μη παρεμβατικές μεθόδους όπως η μαστογραφία κτλ, υπάρχουν οι παρεμβατικές μέθοδοι διάγνωσης μαστού. Συγκεκριμένα, με τις μεθόδους αυτές σε συνδυασμό με την απεικονιστική ιατρική (μαστογραφία, υπερηχογράφημα) πραγματοποιείται λήψη κυττάρων ή και ιστού από τις ύποπτες περιοχές του μαστού ΧΩΡΙΣ χειρουργική βιοψία και χωρίς αναισθησία.

Δηλαδή κατά τη διάρκεια του προληπτικού ελέγχου ρουτίνας (μαστογραφία και υπερηχογράφημα μαστού) και εφόσον ανιχνευτεί κάποια ύποπτη για καρκίνο περιοχή στο μαστό, υπάρχει η δυνατότητα με τη βοήθεια εξειδικευμένου στην ακτινοδιαγνωστική μαστού ιατρού ακτινολόγου, να πραγματοποιηθεί βιοψία την ίδια στιγμή. Η βιοψία ξεκαθαρίζει όχι μόνο τη διάγνωση αλλά και την τυποποίηση του καρκίνου του μαστού. Η τυποποίηση (ιστολογική και ανοσο-ιστοχημική) είναι απαραίτητη στη σωστή ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ και την επιλογή της κατάλληλα προσαρμοσμένης θεραπείας (χειρουργικής και συμπληρωματικής).

FNA (fine needle-aspiration)

H αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης είναι η παρεμβατική μέθοδος λήψης κυττάρων ( κι όχι ιστού) με σκοπό την κυτταρολογική ανάλυσή τους.

Core biopsy (μικροβιοψία μαστού)

Η μικροβιοψία του μαστού με κόπτουσα βελόνη είναι υπερηχογραφικά ή μαστογραφικά κατευθυνόμενη. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται η λήψη ιστού με σκοπό την τυποποίησή του.

Σε περιπτώσεις οικογενειακού (τριών ή περισσοτέρων μελών) ιστορικού καρκίνου ωοθηκών και / ή μαστού, σε ηλικία <50 ετών, ή καρκίνος μαστού σε άντρα, συνιστάται ο γονιδιακός έλεγχος BRCΑ 1 και 2.

exaclimam
(πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση)

Τέλος θα ήθελα να προσθέσω ότι η ψηλάφηση από το γυναικολόγο κατά την ετήσια επίσκεψη προληπτικού ελέγχου όπως και η αυτο-ψηλάφηση είναι εξίσου σημαντικές με τις παραπάνω απεικονιστικές μεθόδους.