Η καισαρική τομή είναι η έξοδος του εμβρύου μέσα από τα κοιλιακά τοιχώματα, μετά από τομή στη μήτρα, χωρίς να περάσει από τον κόλπο.

Το ποσοστό έχει αυξηθεί ραγδαία στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω:

  • Εύκολης πρόσβασης στο χειρουργείο
  • Αύξησης του ποσοστού των πολύδυμων κυήσεων
  • Σχετικής ένδειξης καισαρικής μετά από προηγηθείσα καισαρική τομή.

Η καισαρική τομή πραγματοποιείται με τη βοήθεια γενικής, ή ραχιαίας, ή επισκληριδίου, ή συνδυασμένης αναισθησίας. Η παρουσία του επισκληριδίου καθετήρα θα επιτρέψει τη χορήγηση αναλγητικών και μετά την επέμβαση.

Η παρουσία παιδιάτρου για να παραλάβει το νεογνό είναι απαράιτητη.

Η νοσηλεία μετά τη καισαρική είναι περίπου 5 μέρες. Η καισαρική είναι χειρουργική επέμβαση και χρειάζεται ανάρρωση 4-6 εβδομάδων, κυρίως λόγω του τραυματισμού των κοιλιακών μυών. Λόγω της ουλής που δημιουργείται στη μήτρα, καλό θα είναι να μεσολαβήσει τουλάχιστον ένα έτος μέχρι την επόμενη εγκυμοσύνη.

Ο φυσιολογικός τοκετός μετά από προηγούμενη καισαρική τομή δεν αποκλείεται, εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις και συνθήκες.

Mommy’s School
Μητρικός Θηλασμός
Φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική τομή
Τοκετός σαν στο σπίτι