Προκαλεί η ενδομήτριωση παλίδρομες κυήσεις -αποβολές ;

Η συχνότητα των επαναλαμβανόμενων αποβολών είναι περίπου 1%. Θεωρούμε ότι όταν μια γυναίκα έχει  πάνω από 3 αποβολές, ανήκει στην κατηγορία των καθ’έξιν αποβολών . Οι περισσότερες συμβαίνουν στο πρώτο τρίμηνο κύησης.

Ο ιστός της εσωτερικής κοιλότητας της μήτρας ονομάζεται ενδομήτριο.

Η ενδομητρίωση όμως είναι η έκτοπη (εκτός μήτρας) παρουσία ενδομητρίου. Τέτοιες εστίες έκτοπου ιστού (ενδομήτριου) μπορούν να αναπτυχθούν ακόμη και πάνω στις ωοθήκες, στην περιτοναϊκή κοιλότητα, στο έντερο, στην ουροδόχο κύστη, θεωρητικά και σε πολλούς άλλους ιστούς.

Η ενδομητρίωση μπορεί να επηρρεάσει με πολλους τρόπους τον κίνδυνο για καθ’έξιν αποβολές (επαναλαμβανόμενες παλίνδρομες κυήσεις):

  • Η ενδομητρίωση μπορεί να έχει τοξική επίδραση στην ποιότητα του ωαρίου , καθώς και του εμβρύου κατά την προσωρινή παραμονή του στη σάλπιγγα. Το γεγονός αυτό μπορεί να επηρρεάσει τα χρωμοσώματα του εμβρύου. Αυτό δεν συμβαίνει στην εξωσωματική γονιμοποίηση, γιατι το έμβρυο δημιουργειται μακριά από την τοξικότητα της ενδομητρίωσης στην πύελο.
  • Η ενδομητρίωση εκτός μήτρας μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις του ενδομητρίου μέσα στην κοιλότητα της μήτρας λόγω της γενικευμένης φλεγμονής.  Οι αλλαγές αυτές των ιστών της μήτρας κατά τη διάρκεια της εμφύτευσης του εμβρύου στην ενδομήτρια κοιλότητα, μπορούν να οδηγήσουν σε κακή πλακουντοποίηση και ως εκ τούτου σε παλίδρομη κύηση.

Ας σημειωθεί ότι η χρόνια ενδομητρίτιδα με διαταραχή στο μικροβίωμα του ενδομητρίου , είναι η κύρια αιτία αποβολής εξαιτίας των παραπάνω αλλοιώσεων του ενδομητρίου.

  • Η αδενομύωση είναι η παρουσία έκτοπου ενδομητρίου στο εσωτερικό του μυομητρίου. Μοιάζει με παραλλαγή της ενδομητρίωσης και μπορεί να συνυπάρχει με αυτήν σε ένα ποσοστό μέχρι και 40%. Η αδενομύωση λοιπόν μέσω της φλεγμονής που μπορει να προκαλεί στο ενδομήτριο μπορεί να είναι αιτία αποτυχημένης εμφύτευσης. Παράλληλα έχει βρεθεί ότι η αδενομύωση επηρρεάζει τη συσπαστικότητα της μήτρας και τον περισταλτισμό του ενδομητρίου. Το γεγονός αυτό μπορεί επίσης να προκαλεί επαναλαμβανόμενες παλίνδρομες κυήσεις.

Τρόποι αντιμετώπισης των αποβολών λόγω ενδομητρίωσης

Η διερεύνηση για ενδομητρίωση και αδενομύωση σε κάθε γυναίκα που αντιμετωπίζει πρόβλημα γονιμότητας λόγω καθ΄έξιν αποβολών είναι απαραίτητη. Η λήψη ιατρικού ιστορικού , η κλινική εξέταση, το ενδοκολπικό υπερηχογράφημα θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη διάγνωση της ενδομητρίωσης. Σε μερικές περιπτώσεις η μαγνητική τομογραφία μπορεί να βοηθήσει επίσης στη σωστή διάγνωση. Βέβαια η μέθοδος επιλογής για διάγνωση και θεραπεία των εστιών ενδομητρίωσης είναι η διαγνωστική λαπαροσκόπηση.

Οι ορμονικές θεραπείες (Προγεστερόνη, Αγωνιστές GnRH) θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν στον περιορισμό της ενδομητρίωσης και τη βελτίωση της γονιμότητας.

Η διαγνωστική υστεροσκόπηση θα βοηθήσει στη διερεύνηση των επαναλαμβανόμενων αποβολών (παλίνδρομων κυήσεων) , αφού θα μπορούσε να διαγνώσει τη χρόνια ενδομητρίτιδα όπως και την αδενομύωση.

Σε περίπτωση εξωσωματικής γονιμοποίησης, που υποπτευόμαστε την παρουσία ενδομητρίωσης, προτιμότερο είναι η εμβρυομεταφορά να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο ώστε να προετοιμαστεί ορμονικά καλύτερα το ενδομήτριο.