Φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική τομή

Ο φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική τομή είναι πραγματοποιήσιμος εφόσον υπάρχουν οι σωστές ενδείξεις, κάτω από τις κατάλληλες προϋποθέσεις, και φυσικά όταν υπάρχει η θέληση της γυναίκας για φυσιολογικό τοκετό.

Υπάρχουν σαφώς πλεονεκτήματα του φυσιολογικού τοκετού μετά από προηγούμενη καισαρική τομή αλλά και σοβαροί κίνδυνοι. Κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα στην επιλογή του τρόπου του τοκετού της, εφ’όσον βέβαια έχει και τη σύμφωνη γνώμη του ιατρού της. Καλό θα ήταν να ενημερωθεί η γυναίκα για τους κινδύνους της απόφασής της για φυσιολογικό τοκετό μετά από καισαρική τομή. Επίσης είναι σημαντικό να κατανοήσει ότι ο φυσιολογικός τοκετός μετά από προηγούμενη καισαρική τομή πραγματοποιείται μόνο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

Τα κύρια πλεονεκτήματα του φυσιολογικού τοκετού μετά από καισαρική τομή είναι:

  • Πιο γρήγορη ανάρρωση.
  • Μικρότερη διάρκεια νοσηλείας.
  • Μικρότερος κίνδυνος για λοιμώξεις μετά τον τοκετό.
  • Λιγότερη πιθανή αιμορραγία.

Δυνατότητα για πολλές μελλοντικές εγκυμοσύνες. Οι πολλαπλές καισαρικές τομές εγκυμονούν κινδύνους που σχετίζονται με την αντοχή της μήτρας, τον τραυματισμό γειτονικών οργάνων(εντέρου και ουροδόχου κύστεως) και στη θέση και υφή του πλακούντα (κίνδυνος για επιπωματικό ή/και στριφρό πλακούντα).

Πιο ενεργός ρόλος στην περιποίηση του νεογνού στις πρώτες ώρες ζωής του.

Είναι επικίνδυνος ο φυσιολογικός τοκετός μετά από προηγηθείσα καισαρική τομή ;

Η καισαρική τομή προϋποθέτει και μία τομή στην μήτρα. Στο σημείο εκείνο της μήτρας δημιουργείται ουλή που είναι λιγότερο ανθεκτική. Συνεπώς σε εκείνο το σημείο υπάρχει κίνδυνος για ρήξη της μήτρας, κυρίως κατά τη διάρκεια του τοκετού με τις συσπάσεις της. Η ρήξη της μήτρας συνεπάγεται εσωτερική αιμορραγία που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή της εγκύου αλλά και του εμβρύου.

Συνεπώς ο φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική τομή είναι πραγματοποιήσιμος κάτω από μερικές προϋποθέσεις:

Εφόσον η αιτία της καισαρικής δεν ήταν η δυσαναλογία της μητρικής λεκάνης ως προς το έμβρυο, ούτε η μη εξέλιξη του τοκετού. Το γεγονός αυτό μπορεί να επαναληφθεί και στην επόμενη εγκυμοσύνη και να καταλήξει πάλι σε τοκετό με καισαρική τομή.

Εφόσον η τομή της μήτρας στην προηγούμενη καισαρική πραγματοποιήθηκε χαμηλά εγκάρσια. Η υψηλή κάθετη τομή στη μήτρα εμπεριέχει περισσότερες πιθανότητες για μελλοντική ρήξη της μήτρας.

Εάν δεν υπάρχει ιστορικό από πολλαπλές καισαρικές τομές ή άλλες χειρουργικές επεμβάσεις στη μήτρα.

Εάν δεν υπάρχει ιστορικό από ρήξη μήτρας.

Εφόσον ο φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική τομή πραγματοποιείται σε μαιευτήριο με τις κατάλληλες υποδομές ώστε να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο αιμορραγίας και επείγουσας καισαρικής τομής.

Εάν υπάρχει συνεχόμενη παρακολούθηση των συσπάσεων μέσω του καρδιοτοκογραφήματος, σ’όλη τη διάρκεια του τοκετού.

Εάν υπάρχει αυτόματη έναρξη τοκετού και ο τράχηλος της μήτρας έχει γρήγορη διαστολή. Αντεδείκνυνται η πρόκληση τοκετού με προσταγλανδίνες και η πολύ αργή εξέλιξη του τοκετού στις γυναίκες με ιστορικό καισαρικής τομής.

Επίσης, σε μελέτες έχει βρεθεί ότι οι παχύσαρκες γυναίκες, οι γυναίκες άνω των 35 ετών, και οι εγκυμοσύνες άνω των 40 εβδομάδων έχουν λιγότερες πιθανότητες για φυσιολογικό τοκετό μετά από καισαρική τομή.

Συνοψίζοντας λοιπόν, ο φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική τομή είναι πραγματοποιήσιμος εφόσον υπάρχουν οι σωστές ενδείξεις, κάτω από τις κατάλληλες προϋποθέσεις, και φυσικά τη θέληση της γυναίκας για φυσιολογικό τοκετό.