Υστεροσκόπηση

Η λαπαροσκόπηση μαζί με την υστεροσκόπηση αποτελούν την ενδοσκοπική γυναικολογική χειρουργική. Η λέξη ενδο-σκόπηση φανερώνει ότι η τεχνική αυτή βασίζεται στην επισκόπηση με τηλεσκοπική κάμερα των έσω οργάνων, χωρίς την ανάγκη διάνοιξης των κοιλιακών τοιχωμάτων. Η ενδοσκόπηση χρησιμοποιείται με επιτυχία εδώ και δεκαετίες, σε όλες σχεδόν τις γυναικολογικές επεμβάσεις.

Η Υστεροσκόπηση είναι η επισκόπηση με ειδική κάμερα διαμέτρου 2-5 χιλιοστών της ενδομήτριας κοιλότητας. Κατά την εισαγωγή της κάμερας στην εσωτερική κοιλότητα της μήτρας χορηγείται παράλληλα από τον αυλό της κάμερας, υγρό διάλυμα ώστε να διαταθούν τα τοιχώματα της μήτρας και να έχουμε καλύτερη εικόνα του εσωτερικού της.

Η υστεροσκόπηση ενδείκνυται όταν υποπτευόμαστε παθολογία της εσωτερικής κοιλότητας της μήτρας (πολύποδας, ινομύωμα, υπερπλασία ενδομητρίου, συμφύσεις, συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας όπως ενδομήτριο διάφραγμα).

Η υστεροσκόπηση μπορεί να είναι απλά διαγνωστική και να πραγματοποιείται χωρίς αναισθησία, ή επεμβατική και να πραγματοποιείται με βραχεία νάρκωση.

Η νοσηλεία διαρκεί μόνο λίγες ώρες.

Η υστεροσκόπηση μπορεί να είναι ταυτόχρονα διαγνωστική και θεραπευτική μέθοδος αντιμετώπισης της παθολογίας της εσωτερικής κοιλότητας της μήτρας.

Η νέα τεχνική υστεροσκόπησης με τεμαχισμό εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη Β. Ελλάδα, από το γυναικολόγο Π. Ξηρομερίτη το Μάρτιο 2016.